Suport emocional - Pediatria Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi

Suport emocional per a mares

El 20 de gener l’equip de pediatria posa en marxa el grup de suport emocional per a mares. L’objectiu d’aquestes trobades és ajudar-les a adaptar-se als canvis familiars que suposa un nadó, amb la col·laboració de les psicòlogues dels Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) de Gràcia i Sant Gervasi.

L’arribada d’un nadó és un dels canvis més significatius que es pot experimentar a la vida adulta. És habitual que en aquesta etapa apareguin sentiments difícils de gestionar pels reptes que suposa fer-se càrrec del bebè, l’impacte en la parella i la família, els canvis en la identitat de la persona… És una reacció emocional associada als importants canvis biològics que es produeixen abans, durant i després del part i a l’esforç adaptatiu.

Les mares participants al grup de suport treballaran en diverses sessions com millorar el seu benestar emocional, la seva autoconfiança, els coneixements sobre criança i com facilitar la relació i els vincles saludables amb el nadó.

Per a més informació, podeu contactar amb infermeria pediàtrica.

Author Info

AprimariaVSG