Suport emocional i educatiu per a cuidadors

 

Descripció/ objectiu: Sessions psico-educatives per millorar l’autocura dels cuidadors (potenciar l’autoestima, recursos personals, canvi de creences, millorar la comunicació).

A qui va adreçat: Cuidadors de pacients que requereixen d’atenció domiciliària.

Qui ho imparteix: La treballadora social, Laia Vargas, i la RBEC Laura Jolis. 

Inici: Divendres 13 de maig.

El taller consta de 6 sessions.

Horari: Divendres d’11 a 12:30h.

Ubicació: 4a planta de l’edifici Pedraforca.

Inscripció: Consulteu amb les treballadores socials del nostre centre.

Author Info

AprimariaVSG