Resultats en salut

Resultats en salut

Plaensa

El Pla d’Enquestes de Satisfacció (PLAENSA) és un projecte del CatSalut per avaluar la qualitat del servei i el grau de satisfacció de la ciutadania amb els diversos serveis sanitaris públics.

A l’edició presentada en 2016, els equips d’atenció primària de Vallcarca i Sant Gervasi van ser els millor valorats per les persones usuàries de Barcelona ciutat.

En clicar els quadres adjunts, veureu un resum dels resultats dels darrers resultats publicats (2018), i una comparació de dades de 2006, 2009, 2012 i 2015.

Resultats Plaensa 2006-2015 Resultats Plaensa 2018

 

Indicadors

Els indicadors són uns estàndards de qualitat fixats pel CatSalut per avaluar la consecució d’objectius de contracte de cada equip d’atenció primària.

Els percentatges indiquen el grau de consecució dels objectius vinculats a la contraprestació per resultats, desglossat per: objectius de línia assistencial, objectius segons característiques d‘unitat productiva, objectius COMSalut, objectius específics de regió i objectius específics transversals.

Sant Gervasi 2020 Vallcarca 2020 Sant Gervasi 2019 Vallcarca 2019 Sant Gervasi 2016-2017-2018 Vallcarca 2016-2017-2018