Responsabilitat Social Corporativa - EBA Vallcarca

Responsabilitat Social

La Responsabilitat Social és la forma d’integrar el nostre compromís amb la societat en el nostre model de gestió.

No tenim en compte solament amb criteris d’eficiència, sinó que també ens guiem per la transparència, la sostenibilitat i uns valors ètics i de bon govern. És a dir, treballem per tenir un impacte positiu en les persones que ens envolten (pacients, professionals i societat en general) i el medi ambient.

Aquesta integració de la responsabilitat social com un element estratègic del model de gestió es concreta en la creació d’espais de diàleg amb els nostres grups d’interès. El document marc de la nostra política de responsabilitat social está disponible en el següent enllaç:

Política de responsabilitat social

 

Objectius

Els objectius en responsabilitat social formen part del pla estratègic 2016-2020 de l’Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi d’una forma transversal:

 • Major implicació en el territori: som un actor de salut comunitària al barri, degut als nostres serveis d’atenció primària i la nostra cartera de tallers de salut grupal.
 • Millora dels serveis: ampliació de la cartera de serveis, per tal d’augmentar de la resolució al primer nivell assistencial (reduint així el temps de demora i els trasllats als usuaris).
 • Reducció de l’impacte ambiental.
 • Millora de l’entorn laboral.
 • Aprofundir en la difusió del nostre projecte de salut comunitària i obrir la porta a la participació dels nostres usuaris per definir noves línies d’acció.
 • Millora de la comunicació en l’àmbit de la transparència de gestió.

Aquests propòsits s’alineen amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. Donada la natura de la nostra activitat, els ODS més vinculats a la nostra acció són:

 • ODS 3 Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les edats.
 • ODS 5 Aconseguir la igualtat de gènere i apoderar a totes les dones i nenes.
 • ODS 8 Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball decent per a tothom.
 • ODS 12 Garantir modalitats de consum i producció sostenibles.
 • ODS 13 Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els seus efectes.
 • ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides.
 • ODS 17 Aliança pels objectius.

Objectius de Desenvolupament Sostenible - Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec vulputate mollis leo nec venenatis. Duis et porta sapien. Sed suscipit posuere tristique. Proin pretiumor

 

Aquesta priorització està alineada amb la realitzada per Consell Assessor en RSC de la Unió Catalana d’Hospitals, al qual hi participem.

 

Grups d’interès

Persones usuàries
Equip humà
Comunitat

 

Iniciatives

EBA Vallcarca forma part les següents iniciatives per impulsar la RS:

Seguiment

Podeu fer un seguiment de l’evolució i la implantació de la política de RS en la nostra activitat mitjançant els informes que publiquem anualment a la secció Memòria i documents d’interès.

Així mateix, posem a la vostra disposició l’adreça de correu electrònic responsabilitatsocial@aprimariavsg.com com a bústia de suggeriments en aquest àmbit.

 

Data de revisió: octubre 2020