Diagnòstic de salut comunitària - Sant Gervasi La Bonanova i El Putxet

Quin és l’estat de salut de Sant Gervasi-La Bonanova i El Putxet?

Quin l’estat de salut d’un barri? I sobretot, com podem treballar plegats, ciutadania i institucions per millorar-lo?

Aquestes són les preguntes que es fa el diagnòstic de salut de Sant Gervasi-La Bonanova i El Putxet.

Les respostes s’acaben de publicar en un informe realitzat per la Comissió de salut comunitària de la zona.

 

Quin és l’estat de salut de Sant Gervasi-La Bonanova i El Putxet?

El document destaca el bon estat de salut del barri. La proximitat de Collserola i les zones verdes són percebudes positivament, però l’orografia, amb pujades, carrers estrets i edificis no adaptats, es perfila com un obstacle per a la mobilitat i per tant per a l’enfortiment de la xarxa social.

Les persones arriben a la vellesa en bones condicions i tenen una esperança de vida superior a la global de Barcelona ciutat, però es detecta un impacte negatiu de la soledat no volguda. La falta de xarxa social i familiar és una de les causes que s’apunten. L’informe també destaca la preocupació pels efectes que aquesta manca de xarxa familiar té sobre els joves, sobretot pel que fa al consum de drogues i a les conductes incíviques.

La possible situació de vulnerabilitat de les persones cuidadores també és un dels aspectes a treballar que apunta el diagnòstic.

Pel que fa als actius de salut del barri, el diagnòstic destaca l’acció del CAP Vallcarca – Sant Gervasi, el projecte Radars i els centres cívics.

 

Quines línies de millora es proposen?

Per abordar aquestes problemàtiques, el diagnòstic proposa estudiar iniciatives per promoure la cohesió social del barri: espais de trobada per a pares i mares, per treballar habilitats familiars;  també per a cuidadores; espais de relació intergeneracional o espais que promoguin l’oci saludable per adolescents.

 

Qui hi ha darrera d’aquest document de diagnòstic?

Aquest document és una radiografia de l’estat de salut actual de la població de Sant Gervasi-La Bonanova i El Putxet, agrupats així perquè pertanyen a l’àrea bàsica de salut (ABS) 5E.

El projecte COMSalut de promoció de la salut comunitària des de l’atenció primària del CatSalut és l’origen d’aquesta iniciativa.

Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi és el CAP impulsor a la zona i forma part de la Comissió de salut comunitària del Putxet i Sant Gervasi-La Bonanova, conjuntament amb representants del districte de Sarrià-Sant Gervasi, de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, entitats veïnals i equipaments de la zona. 

La Comissió ha elaborat el diagnòstic mitjançant l’estudi de les dades relatives a la salut disponibles pel territori i entrevistes a persones clau que treballen o viuen a la zona.

El document es va presentar al veïnat a l’abril per tal de definir i prioritzar conjuntament les accions per respondre a les necessitats de salut identificades al diagnòstic.

Podeu consultar el document complet a la secció de Participació comunitària del nostre web.

També hi trobareu el diagnòstic de Vallcarca, Els Penitents i El Coll, publicat en 2016.

Author Info

AprimariaVSG