Prova del VIH a les farmàcies

A Barcelona hi ha una prova pilot en marxa que permet realitzar-se un test ràpid de detecció precoç de VIH en farmàcies.

De moment només està disponible en algunes farmàcies, que estan identificades amb el corresponent cartell. Podeu consultar el llistat complet d’adreces aquí.

A Vallcarca, en podeu trobar a Avinguda Vallcarca, 188 i  Avinguda Vallcarca, 32.

A Sant Gervasi, a Balmes, 395

  • Com és la prova?

El test és anònim i voluntari i només calen 20 minuts per fer-lo. Està finançat pel Departament de Salut i l’usuari només ha d’aportar 10 €.

 

  • Per què és important?

Un diagnòstic precoç permet establir un tractament el més aviat possible, pel que es millora en gran mesura el pronòstic d’aquesta malaltia. Si el resultat és positiu, es sol·licitarà consentiment a l’usuari/a per tal de posar en marca el circuit adient amb el centre hospitalari de referència que correspongui al malalt.

Per a més informació, consulteu amb el telèfon 061 Sanitat Respon.

Author Info

AprimariaVSG