Posicionament dels metges i metgesses de l’Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi sobre la vaga convocada entre els dies 26 i 30 de novembre

Posicionament dels metges i metgesses de l’Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi sobre la vaga convocada entre els dies 26 i 30 de novembre

Davant la convocatòria de vaga per part del Sindicat de Metges de Catalunya als centres de l’ICS (Institut Català de la Salut) i de la sanitat concertada, els i les professionals de medicina de família i pediatria que treballem a l’Atenció Primària Vallcarca- Sant Gervasi volem compartir amb la resta de professionals del nostre centre i els nostres pacients, la preocupació per les condicions assistencials i laborals  que s’estan donant des de fa temps a l’atenció primària.

En els darrers anys, l’atenció primària ha vist com empitjorava el pressupost destinat a aquest àmbit i com la complexitat de les persones que s’atenen des dels CAPs ha anat augmentant. Això ha condicionat més precarietat laboral, més pressió assistencial i un marcat malestar dels metges i metgesses que hi treballem, amb el risc de no poder seguir prestant una atenció sanitària de qualitat.

Per aquest motiu, aquesta vaga reivindica un augment del finançament de l’atenció primària, una millora de les condicions laborals dels professionals, un increment en recursos humans, en  autonomia de gestió dels equips, millores en la interrelació amb altres àmbits assistencials i en la continuïtat de l’atenció a les persones.

El nostre sistema d’autogestió permet adaptar-nos a les necessitats del territori i donar respostes organitzatives per fer front a algunes d’aquestes dificultats i així mantenir una bona qualitat assistencial i unes condicions laborals millors que els companys que treballen a altres entitats i centres d’atenció primària.

Valorem molt positivament l’acord assolit amb la signatura del II Conveni Col·lectiu de Treball dels Centres d’Atenció Primària concertats amb el Servei Català de la Salut (que és al que estem adherits), que millora les condicions dels professionals sanitaris i dels centres i equipara els salaris entre l’atenció primària i hospitalària.

 

Professionals de medicina de família i pediatria de l’Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi

Author Info

AprimariaVSG