Projecte Nanonafres

Participació al projecte d’investigació Nanonafres

L’Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi participa al projecte Nanonafres (COMRDI15-1-0023), emmarcat dins de la Comunitat RIS3CAT de Tecnologies Aplicades a la Salut TEC-Salut.cat de la Generalitat de Catalunya.

L’objectiu d’aquest projecte és realitzar estudis preclínics i assajos clínics per l’aplicació de nano vesícules de factor de creixement epidèrmic (EGF) per via tòpica, a pacients que presenten úlceres per insuficiència venosa crònica de llarga evolució per facilitar l’epitelització i el tancament de l’úlcera.

Aquest projecte ha estat cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

L’assaig clínic és multicèntric i hi participen Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi, l’EBA Centelles, el Consorci Sanitari del Maresme i el Consorci Sanitari de Terrassa.

Author Info

AprimariaVSG