Notícies recents

Evitem la grip

El Departament de Salut ha decretat que hem arribat a fase d’epidèmia de grip. Per això, si durant el període d’epidèmia, el motiu de consulta pot esperar, recomanem que es demori la visita al nostre centre. Aquesta mesura redundarà en benefici de la salut de...

Read More

Parlar del càncer ara

Amb motiu del Dia mundial contra el càncer, que té lloc cada 4 de febrer, la Unitat de Sarrià-Sant Gervasi de l’AECC organitza dimarts 3 de febrer una sèrie de xerrades sobre diferents aspectes d’aquesta malaltia des del punt de vista dels pacients: Viure...

Read More
500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@aprimariavsg.com and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.