Memòria i documents d’interès

2021

 

 

 

2020

EBA Vallcarca Memòria 2020
Informe de Progreso de Pacto Mundial 2020 - Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi

 

Memòria de salut comunitària 2019-2020

 

 

2019

Memòria 2019 EBA Vallcarca
Informe de Progreso 2019 EBA Vallcarca

Memòria de salut comunitària 2018-2019 EBA Vallcarca

2018

Memòria 2018 EBA Vallcarca Manual de prevenció de riscos penals - Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi

 

Informe de Progreso Pacto Mundial 2018 EBA Vallcarca Memòria de salut comunitària - Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi

2017

Memòria Aceba 2017 - Atenció Primària Vallcarca - Sant Gervasi Atenció Primària Vallcarca fitxa bones pràctiques en RS 2017

 

 

Informe de progreso 2017 Atenció Primària Vallcarca - Sant Gervasi Memòria de compromís social EBA Vallcarca 2017

 

2016

 

Memòria ACEBA EBA Vallcarca 2016 Compromis Social APVSG 2016

 

Informe de Progreso 2016 Pacto Mundial- EBA Vallcarca Memòria EFQM Atenció Primària Vallcarca - Sant Gervasi 2016

2015

Memòria 2015

Informe de Progreso 2015 Atenció Primària Vallcarca Sant Gervasi

2014

Memòria 2014
APVSG Informe Progreso 2014

2013

Memòria 2013 CAP Vallcarca Sant Gervasi
APVSG Informe Progreso 2013