Memòria de comunitària 2017-2018 Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi

Memòria de comunitària 2017-2018

Hem publicat la memòria de les activitats de salut comunitària corresponent al curs 2017-2018. Donat que la major part de les accions que duem a terme segueixen el calendari escolar, aquesta és la única memòria que fem que no recull un any natural.

En aquest document podeu trobar no només els tallers i xerrades que fem, sinó també el treball en xarxa amb d’altres entitats del territori i la formació que hem seguit.

Finalment, recollim els objectius marcats pel curs 2018-2019.

Consulteu la memòria de comunitària a l’apartat Memòria i documents d’interès de la secció Transparència i compromís.

Author Info

AprimariaVSG