Memòria Aceba 2017 - Atenció Primària Vallcarca - Sant Gervasi

Memòria d’activitat 2017

Ja podeu consultar la memòria de l’exercici 2017 d’Atenció Primària Vallcarca – Sant Gervasi.

L’informe recull xifres com població assignada, composició de l’equip, visites ateses, despesa farmacèutica i el resum de les activitats realitzades en salut comunitària, responsabilitat social, formació interna, docència, participació a jornades i congresos de salut, recerca i publicacions, així com els premis i reconeixements rebuts pel nostre equip en 2017.

Aquestes dades complementaran la memòria anual que publicarà ACEBA sobre l’activitat de les EBAs catalanes en 2017.

Podeu consultar les nostres memòries anuals d’activitat i responsabilitat social al l’apartat Memòria i documents d’interès de la secció Transparència i compromís del nostre web.

Author Info

AprimariaVSG