Unitat Bàsica Assistencial - Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi

La teva unitat bàsica assistencial a l’atenció primària

La unitat bàsica assistencial clàssica composta per medicina de família o pediatria i infermeria, ara inclou a una persona de l’àrea administrativa. Tots 3 professionals ens coordinem per ajudar-vos a resoldre els vostres problemes de salut.

Els centres d’atenció primària donem resposta a infinitat de consultes sobre temes de salut, socials i administratius. Sovint som la porta d’entrada al sistema sanitari, us ajudem a gestionar diferents dubtes i us facilitem el contacte amb altres nivells assistencials.

És important recordar que des de les consultes d’atenció primària tenim la capacitat de resoldre la major part dels problemes de salut de la població que atenem. Però per fer-ho, cal que el temps en consulta dels professionals sanitaris quedi lliure de tasques administratives que dificulten mantenir l’alta qualitat assistencial que tots desitgem.

Treball en equip 

Als centres d’atenció primària treballem en equip i d’aquesta manera tots hi guanyem. La persona que millor us pot ajudar a gestionar una petició administrativa serà l’administratiu de referència.  L’administratiu/va pot solucionar alguns dels problemes que plantegeu sense que hagueu de passar per la consulta, també pot adreçar-vos si cal a altres serveis de salut, socials o comunitaris i donar-vos visita, si fos precís, amb el professional sanitari més adient.

No podem oblidar que dins del nostre equip, també tenim altres professionals que en el dia a dia fan que tot funcioni com cal: treball social, auxiliars d’infermeria, suport a l’àrea administrativa, informàtica… tots som part d’un equip que s’esforça per seguir millorant l’atenció a les persones de Vallcarca i Sant Gervasi.

Administratius de referència
 •  Milloren l’accessibilitat al sistema.
 •  Proporcionen una major capacitat resolutiva a l’equip.
 •  Gestionen de forma eficient la demanda telefònica i al taulell.
Cartera de serveis de cada professional de la unitat bàsica assistencial
Especialització en les tasques per atendre-us millor

 

1. Els administratius de referència us ajudaran en temes com:

 • Renovació de la recepta electrònica
 • Dubtes sobre derivacions a altres nivells assistencials
 • Gestió de visites no presencials per temes d’informes sanitaris o socials
 • Prescripcions ortopèdiques
 • Tràmit d’ambulàncies
 • Dubtes sobre la gestió de la incapacitat laboral
 • Tasques delegades per el professional sanitari de referència com recollida d’analítiques o informes…

 

2. Els professionals d’infermeria són els vostres referents en:

 •  Atenció a les patologies cròniques com la hipertensió, la diabetis, i d’altres que precisen canvis d’estils de vida o dietes específiques
 •  Revisions de salut en l’edat pediàtrica
 •  Educació per la salut
 •  Vacunes, cures i altres tècniques terapèutiques
 •  Tècniques diagnòstiques com ECG, espirometries, ITB, analítiques…
 • Control de sintrom
 •  Atenció a demandes agudes protocol·litzades com:  processos diarreics sense febre, mal de coll, els problemes respiratoris de vies altes, infeccions d’orina en dones…
 •  Atenció a certs motius de consulta comuns com: talls, ferides o cremades, alteracions de tensió o sucre i taps de cera
 • Atenció domiciliària en processos invalidants crònics

3. Els professionals de medicina i de pediatria us visitaran en:

 • El seguiment de les patologies cròniques, quan calgui una revisió del tractament o de les exploracions complementàries i en coordinació amb infermeria.
 • Patologia aguda no protocol·litzada o de complexitat i sempre que un professional d’infermeria ho vegi convenient.
 • Com a responsable de la medicació que preneu de forma crònica i aguda, fent servir protocols consensuats per l’equip i el departament de salut dels fàrmacs indicats a cada procés.
 • El seguiment de les incapacitats laborals transitòries o baixes
 • Després d’una transició assistencial (alta mèdica hospitalària o socio-sanitària, patologia visitada a urgències, atenció especialitzada ambulatòria…)
 •  A domicili si la patologia així ho indica.
 • Sempre en el cas de primeres visites i amb valoració conjunta amb infermeria

 

Article de la Dra. Rosario Jiménez aparegut a la revista Fer Salut número 97

Author Info

AprimariaVSG