Interoperabilitat estatal de la recepta electrònica

Interoperabilitat estatal de la recepta electrònica

S’ha fet efectiva la interoperabilitat de la recepta electrònica entre comunitats autònomes, per garantir la prestació farmacèutica al Sistema Nacional de Salut.

Com afecta a les persones usuàries?

Aquesta novetat presenta diversos avantatges als desplaçaments entre comunitats:

• Només cal portar de viatge la medicació que s’està prenent.
• No cal estar pendent de recollir la medicació abans de viatjar a una altra comunitat.
• S’eviten acumulacions de medicació, assegurant la bona conservació dels medicaments i evitant transports inadequats.
• Es facilita l’acompliment terapèutic.

 

Prescripció per a persones de Catalunya que es desplacen a una altra comunitat autònoma:

Les oficines de farmàcia de les comunitats autònomes certificades* en interoperabilitat estatal poden dispensar una prescripció electrònica feta a Catalunya, pel que no cal avançar receptes.

Les excepcions, on sí cal avançar-les són: les fórmules magistrals, la medicació hospitalària, els productes dietoterapèutics en cas que el pacient es desplaci a Galícia i totes les especialitats farmacèutiques i efectes i accessoris, si la persona es desplaça a comunitats no certificades.

S’aconsella portar el pla de medicació conjuntament amb la targeta sanitària individual (TSI), en cas de que fos necessària la informació detallada sobre el tractament.

 

Prescripció per a persones d’altres comunitats que es desplacen Catalunya:

Les oficines de farmàcia de Catalunya poden dispensar una prescripció electrònica feta en una altra comunitat autònoma, en els casos de que es tracti d’una comunitat certificada*  i que sigui medicació dispensable via recepta electrònica a Catalunya.

*(totes, excepte: Madrid, Ceuta i Melilla. Informació actualitzada a data de 18.07.2018, per consultar el mapa vigent, podeu accedir al document “Comunidades Autónomas certificadas en Interoperabilidad de receta electrónica del SNS” al web del Ministerio de Sanidad).

Més informació: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

 

Author Info

AprimariaVSG