Incontinència urinària Tallers de salut comunitària d'Atenció Primària Vallcarca Sant Gervasi

Reforç del sòl pelvià

Descripció/ objectiu: Aprenentatge teòric i pràctic de la mobilitat de la musculatura del sòl pelvià, d’exercicis tipus Kegel per reforçar-la i d’altres com a exercicis de relaxació.

A qui va adreçat: Dones amb incontinència d’esforç o mixta (es realitzen grups per edat).

Qui ho imparteix: Professionals d’infermeria del nostre CAP.

Inici: Dates pendents de confirmar per al curs 2018-2019.

Ubicació: 4a planta de l’edifici Pedraforca.

Inscripció: Consulteu al vostre professional d’infermeria de referència.

 

 

 

Author Info

AprimariaVSG

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@aprimariavsg.com and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.