Igualtat

 

L’EBA Vallcarca integra als seus valors el respecte i la promoció de la igualtat de gènere. Per aprofundir en aquest camp i assegurar una igualtat d’oportunitats efectiva, el 2016 es va constituir la Comissió Paritària pel Pla d’Igualtat de l’EBA.

 

Aquest pla que us presentem és el fruit del seu esforç, realitzat tant amb la participació de la representació social, com dels representants designats pels treballadors i treballadores escollits a l’efecte.

 

Per dur a terme aquest projecte es va redactar un document de compromís de l’empresa, un informe de diagnòstic i, finalment, es va elaborar un pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes a l’EBA Vallcarca pel període 2016-2019.

 

Podeu consultar el pla d’igualtat d’oportunitats clicant la imatge de la dreta.

 

Actualment, estem duent a terme el procediment de renovació del pla d’igualtat de l’EBA Vallcarca, seguint les especificacions del Reial Decret 901/2020. Aquesta actualització va quedar en pausa el 2020 degut a la crisi sanitària provocada pel coronavirus SARS-CoV-2.

Pla d'igualtat EBA Vallcarca 2016 - 2019