Adhesió a la declaració de Luxemburg - EBA Vallcarca

Ens adherim a la Declaració de Luxemburg

A L’EBA Vallcarca ens hem adherit a la Declaració de Luxemburg. Es tracta d’una iniciativa de la Xarxa europea per a la promoció de la salut al lloc de treball (ENWHP, en les seves sigles en anglès) per identificar i difondre bones pràctiques.

Aquestes pràctiques van més enllà de la prevenció de riscos laborals i cerquem fomentar la participació de les persones treballadores en l’empresa, la seva salut i motivació.

L’adhesió a la Declaració de Luxemburg forma part de la línia estratègica de millora de l’entorn laboral inclosa al nostre pla estratègic 2016-2020 i el nostre pla de Responsabilitat Social Corporativa (RSC).

Què és la RSC?

En aquesta secció us expliquem com entenem la nostra responsabilitat social corporativa i a Memòria i documents d’interès podeu consultar els nostres “informes de progreso” anuals, que publiquem com a membres de la xarxa de les Nacions Unides de promoció de la RSC, Pacto Mundial.

Author Info

AprimariaVSG