departament de salut

Enquesta de salut a la població de Barcelona

El Departament de Salut ens informa que durant el segon semestre de 2019 durà a terme una nova onada d’enquestes a la població de Barcelona.

Les persones participants s’han escollit de forma aleatòria i rebran una carta per informar-les. L’enquesta consisteix en una entrevista personal realitzada al domicili. Els enquestadors i enquestadores estaran degudament acreditats pel Departament.

Aquestes enquestes formen part de l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA), que el Departament de Salut duu a terme des de 2010 de forma ininterrompuda. Cada any s’entrevisten unes 5.000 persones i del juliol al desembre de 2019 l’enquesta arribarà a Barcelona ciutat.

La participació ciutadana és essencial, ja que tal com indica el Departament, “la informació que s’obté és indispensable per prioritzar objectius de salut i dissenyar intervencions sanitàries destinades a promoure la salut del conjunt de la població i orientar els serveis sanitaris públics”.

Podeu consultar més informació sobre l’ESCA al web del Departament de Salut.

Per a qualsevol dubte sobre l’enquesta, també podeu contactar amb el telèfon 061 CatSalut Respon.

 

Author Info

AprimariaVSG