La Meva Salut - Atenció Primària Vallcarca Sant Gervasi

El nou servei La Meva Salut complementa a Canal Pacient

A partir d’ara, certs serveis de Canal Pacient passaran a estar disponibles a La Meva Salut.

La Meva Salut és una eina del Departament de Salut que permet l’accés a:

  • Informació clínica: informes clínics, diagnòstics i vacunes
  • Pla de medicació vigent
  • Dades personals i de l’equip d’atenció primària
  • El document de voluntats anticipades
  • Serveis electrònics per controlar la salut
  • Accés a adreces electròniques on fer tràmits

Degut a la posada en marxa de La Meva Salut  aquests serveis deixaran d’estar disponibles a Canal Pacient.

 

Com accedir a La Meva Salut?

  • Per tal de donar-se d’alta a la Meva Salut és necessari dirigir-se al nostre CAP per sol·licitar la nova clau d’accés d’aquest servei. Per fer-ho, s’haurà d’identificar amb el seu DNI i la targeta sanitària. Haurà d’informar també del seu número de telèfon mòbil.
  • Un cop gestionada l’alta, podrà accedir mitjaçant el següent enllaç Cat@Salut La Meva Salut.
  • De moment, els menors de 18 anys no poden tenir accés a La Meva Salut, encara que sí a Canal Pacient.

Segueix actiu Canal Pacient?

Sí, Canal Pacient segueix vigent, ja que és l’única eina que permet comunicar-se online de forma segura amb els seus professionals sanitaris.

En el futur, Canal Pacient quedarà integrat dins de la plataforma La Meva Salut i oferirem l’accés conjunt al nostre web.

Per a més informació, pot consultar amb el taulell d’admissions de l’edifici Pedraforca.

Més informació: 

Com funciona la La Meva Salut?

Accés directe al servei la Meva Salut

Author Info

AprimariaVSG