Economia i finances

Economia i finances

Pressupost

Desglossament del pressupost de l’EBA Vallcarca per l’exercici actual i detall dels ingressos, així com dels resultats econòmics d’anys anteriors.

2021 2020 i 2019 2018 i 2017 2015 i 2016

 

Retribucions

L’EBA Vallcarca retribueix al seu equip millorant els sous estipulats per conveni. El conveni al que s’adscriu la nostra entitat el trobareu a la secció Condicions laborals.

2020 2019 2018 2017