Respon cat CAP Vallcarca Sant Gervasi

EBA Vallcarca amplia el seu compromís amb la RSC

EBA Vallcarca referma la seva aposta per una gestió empresarial responsable amb l’entrada a Respon.cat, una associació que té com a objectiu agrupar aquelles entitats compromeses amb la promoció de la responsabilitat social corporativa.

Una responsabilitat social corporativa entesa com una bona gestió que inclou no només els vessants ambientals i socials, sinó també els econòmics i de bon govern. Tot plegat, per reforçar l’impacte positiu de l’entitat tant internament (personal i proveïdors), com externament (en el territori en el que opera).

Més informació

Sobre la Responsabilitat Social Corporativa del CAP Vallcarca Sant Gervasi.

Sobre l’entrada del CAP Vallcarca Sant Gervasi a Respon.cat.

Author Info

AprimariaVSG