FerSalut #108

novembre-desembre 2021

Veure FerSalut complet

Un sistema de salut per a tothom, Josep Maria Argimont i Pallàs

Descans nocturn del nadó 

Els galindons 

Medicaments biosimilars… els nous genèrics?, Rita Puig Soler, Farmacèutica d’Atenció Primària Vallcarca-St. Gervasi.

25 anys de l’EAP Vic, una història d’èxit

Per una millor atenció i servei de salut, ampliem la Unitat Bàsica Assistencial, Dra. Rosario Jiménez, Responsable de comunicació i comunitària CAP Primària Vallcarca-Sant Gervasi

Acomiadem el 2021, Dr. Lluis Gràcia, director del CAP Vallcarca-Sant Gervasi