Fer Salut #98

març - abril 2020

Veure FerSalut complet

Coeducar des de casa per fomentar la igualtat d’oportunitats

Protectors gàstrics: sempre i per sempre?

Davant la violència masclista, demana ajuda

Coronavirus: el món està en xoc

Continguts exclusius d’Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi

Tabaquisme. Podem ajudar-vos a deixar de fumar Dr. Lluís Parra, metge de família; Marga Méndez-Aguirre i David Garcia, infermeria; José Pérez, Infermer pediàtric