Fer Salut #96

novembre-desembre 2019

, ,

Veure FerSalut complet

Etiquetatge nutricional: una eina per poder triar millor
Infants sans i feliços. Implica’t!
El dolor quan ens fem grans   Dr. Campíñez, Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi.
Embarassada? Vacuna’t de la tos ferina i de la grip infermeres Maribel Yerga Mateos i Alícia Portella Serra, Atenció PrimàriaVallcarca-Sant Gervasi.

Continguts exclusius d’Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi

Com et beneficia el nostre compromís amb la responsabilitat social Comissió de Responsabilitat Social, Atenció PrimàriaVallcarca-Sant Gervasi.

El 2020 també tindrà calendari Mercè Aguilar, Atenció PrimàriaVallcarca-Sant Gervasi.