Fer Salut #87

maig - juny 2018

Veure FerSalut complet

Parlem de la vitamina D

Rentats nasals… ens acomiadem dels mocs!

La pruïja: per què ens gratem?

L’epilèpsia, conèixer per comprendre

Entrevista amb Mar de Somnis i la Federació Espanyola d’Epilèpsia

Continguts exclusius Atenció Primària Vallcarca – Sant Gervasi

15 anys amb vosaltres – Rosario Jiménez, metgessa d’Atenció Primària Vallcarca- Sant Gervasi

Pioners en qualitat – Joan Corbera, metge d’Atenció Primària Vallcarca -Sant Gervasi