Fer Salut #107

setembre - octubre 2021

Veure FerSalut complet

Escoles obertes, escoles segures 

Àcid úric elevat? Dieta restringida en purines, Alba Redón Lago, Dietista-Nutricionista EAP Sarrià, Vallvidrera, Les Planes

Sostenibilitat alimentària i salut. Com hi puc contribuir? Alba Redón Lago, Dietista-Nutricionista EAP Sarrià, Vallvidrera, Les Planes 

Eutanàsia: el dret a decidir com volem morir, Sra. Núria Terribas, jurista especialitzada en bioètica i directora de la Fundació Víctor Grífols i Lucas

Continguts exclusius d’Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi

            La violència de gènere sí que ens importa Laia Vargas, Treballadora social Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi

            Els tallers al CAP en pausa, però la comunitària no para, Mercè Aguilar Antón, Comunicació i RSC Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi