Disponibilitat de proves per detectar la Covid-19

Disponibilitat de proves per detectar la Covid-19

Actualització 13.05.2020: a partir d’avui començarem a citar a pacients per realitzar les proves per detectar la Covid.-19.

Reiterem que aquestes proves només serveixen per confirmar o descartar el contagi per coronavirus SARS-CoV-2 i només es realitzaran a persones que tinguin símptomes actualment.

En cap cas, es faran PCR a demanda. La decisió de fer o no la prova es prendrà segons criteris clínics i els pacients que se la facin tindran cita prèvia.

Més informació sobre les tipus de proves: Canal Salut coronavirus SARS-CoV-2

 

Informació de dies anteriors: [07.05.2020]

S’han fet públiques certes informacions sobre la disponibilitat als centres d’atenció primària de proves per detectar la Covid-19.

Ara per ara [07.05.2020], el nostre CAP només disposa de proves per detectar la Covid-19 a professionals i persones usuàries de les residències, però no per a la població en general.

Si en rebem, aquestes proves servirien per confirmar o descartar el contagi per coronavirus SARS-CoV-2 en persones amb símptomes en el moment de fer-se el test.

Tant bon punt rebem material que ampliï la nostra capacitat de fer proves, us ho comunicarem actualitzant aquesta notícia (i en d’altres canals habituals d’informació del nostre CAP).

Author Info

AprimariaVSG