equip-APVSG

Condicions laborals

La qualitat del servei i el compromís de l’Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi amb la població que atenem són dos dels pilars que donen forma, no només a la nostra tasca assistencial, sinó també a la manera en què ens organitzem.

Som una entitat dinàmica, que té la voluntat d’innovar contínuament per detectar i donar resposta a les necessitats del territori.

Amb aquesta idea en ment, publiquem en aquest apartat informació relativa a la nostra estructura com a entitat.

 

Conveni

El nostre centre s’adscriu al “II Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut” del 2019.

Conveni Laboral

 

Composició de la plantilla

Desglossem les característiques del nostre equip i les dades d’absentisme laboral del 2020. La nostra plantilla està en la seva majoria formada per dones i pràcticament tots els contractes són de tipus indefinit. El grau d’absentisme laboral és molt baix.

 

Gènere

Composició de la plantilla per gènere - Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi

 

 

Composició per estaments

Composició per estaments - Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi

 

 

Mesures de conciliació laboral

Tipus de contracte

Tipus de contracte 2020 - Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi

 

 

 

Càrrecs

 

Absentisme laboral

Llegenda del gràfic: ILT Incapacitat laboral temporal   Acct Accidents del treball   Risc d’emb Risc derivats de l’embaràs

 

Informació actualitzada l’abril del 2021. Propera actualització, març 2022.