Comunicats de confirmació de baixa

Els comunicats de confirmació d’incapacitat temporal (IT) són els documents que garanteixen la continuïtat setmanal de la baixa.

El metge/ssa ha d’estimar la durada de la baixa, tenint en compte el lloc de treball de la persona, així com l’edat, el diagnòstic i les limitacions de les capacitats funcionals. Durant la baixa, els vostres professionals de referència realitzaran el seguiment clínic tant de forma presencial com telefònica. D’aquesta manera es pot valorar l’estat de salut de la persona, i si està en condicions de fer la seva feina habitual.

Cal tenir en compte:

Per sol·licitar la baixa és necessari que demani atenció amb el seu professional de medicina de família de referència.

El seu metge/ssa de família contactarà periòdicament amb vostè per fer el seguiment i generar els comunicats de confirmació oportuns.

En el context actual de crisi sanitària provocada per la pandèmia de Covid-19, els documents acreditatius de baixa s’enviaran per mitjà de correu electrònic encriptat.

Per a més informació sobre la baixa laboral per Covid-19, consulteu el portal oficial de la Generalitat de Catalunya Canal Salut Coronavirus SARS-CoV-2.