Comunicats de confirmació de baixa

Els comunicats de confirmació d’incapacitat temporal (IT) són els documents que garanteixen la continuïtat setmanal de la baixa.

El metge/ssa ha d’estimar la durada de la baixa, tenint en compte el lloc de treball de la persona, així com l’edat, el diagnòstic i les limitacions de les capacitats funcionals. Durant el seguiment de la baixa, la visita mèdica és obligatòria. D’aquesta manera es pot valorar l’estat de salut de la persona, i si està en condicions per fer la seva feina habitual.

Cal tenir en compte:

No és possible demanar comunicats de baixa, ni comunicats de confirmació mitjançant La Meva Salut. Per sol·licitar la baixa és necessari que demani visita amb el seu professional de medicina de família de referència.

El seu metge/ssa l’anirà citant periòdicament per fer el seguiment presencial i generar els comunicats de confirmació oportuns.

 

Comunicats de confirmació de baixa