Interoperabilitat estatal de la recepta electrònica

Ceuta i Melilla se sumen a la interoperabilitat estatal de la recepta electrònica

Ceuta i Melilla ja es troben certificades en interoperabilitat estatal de la recepta electrònica. Així, a data de publicació d’aquesta notícia, només resta per certificar-se la comunitat autònoma de Madrid.

La interoperabilitat implica que les oficines de farmàcia poden dispensar la medicació d’una recepta electrònica emesa a una altra comunitat autònoma, si aquesta està certificada i la persona usuària presenti la seva targeta sanitària individual. Per tant, no cal avançar receptes en cas de desplaçament a una altra comunitat.

Més informació sobre els avantatges i el funcionament: Interoperabilitat estatal de la recepta electrònica.

Més informació actualitzada sobre la certificació: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

 

 

 

Author Info

AprimariaVSG