Carta de compromís RSC - Atenció Primària Vallcarca Sant Gervasi

Carta de compromís

Barcelona, 2019

Carta de compromís amb la Responsabilitat Social i el desenvolupament sostenible

 

A l’Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi ens comprometem amb la Responsabilitat Social (RS) i any rere any ens esforcem a aprofundir en la integració d’aquesta política en la gestió estratègica del nostre centre.  Creiem en treballar no només per millorar la qualitat de la nostra atenció, sinó també per generar valor compartit amb el nostre entorn.

Donat que la RS és tractada com a un element estratègic,  al principi de cada exercici dediquem un període per reflexionar sobre quins són els grups d’interès amb els que cal treballar més estretament i quins seran els objectius de l’any.

 

Grups d’interès prioritzats en 2019

 •  El nostre equip
 • Les persones usuàries i la comunitat a la qual donem servei
 • Els nostres proveïdors

Mantenim els grups identificats com a prioritaris en 2018 i afegim als nostres proveïdors. La nostra participació a Pacto Mundial ens fa veure la importància d’estendre el sentit de la responsabilitat social també a la cadena d’aprovisionament.

 

Principals objectius en 2019

En 2018 vam treballar per sistematitzar la política de Responsabilitat social mitjançant un pla d’acció anual. En 2019 volem seguir aprofundint en l’aplicació de la RS de forma estratègica i integrada, fomentant la participació del nostre equip en la definició del nostre pla d’acció 2019.

Així mateix, mantenim el nostre compromís amb el foment d’hàbits saludables i seguim participant activament al grup de treball d’Empresa Saludable de Respon.cat.

Els nostres objectius de RS estan vinculats a diferents àrees de la nostra organització, ja que per a la nostra entitat té un sentit estratègic:

 • Promoció de campanyes d’educació en salut.
 • Ampliació del projecte d’hàbits saludables entre l’equip i treballar per aconseguir el reconeixement d’Empresa Saludable de l’Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 • Salut comunitària: aprofundir en el treball en xarxa amb el territori i augmentar la sensibilització de l’equip a l’hora de prescriure actius en salut.
 • Augment de la participació de l’equip en els processos de presa de decisions mitjançant accions com nous espais de trobada i l’ampliació de la comissió de responsabilitat social.
 • Iniciar el procés per aconseguir la certificació ambiental EMAS.
 • Obrir noves vies de diàleg amb els proveïdors.
 • Fomentar les aliances en RSC.

 

Aquests objectius estan vinculats als Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides:

 • ODS 3 Salut i benestar
 • ODS 5 Igualtat de gènere
 • ODS 8 Treball decent
 • ODS 13 Acció pel clima

 

Podeu consultar la informació relativa a les nostres accions en Responsabilitat Social d’anys anteriors a l’apartat Memòria i documents d’interès.

 

Informació actualitzada en maig de 2019.