Gestió de les noves baixes laborals emeses a partir de l'1 de desembre de 2015

Canvis en la gestió de baixes laborals

Aquesta taula resumeix la nova gestió de les baixes laborals segons el el Reial Decret del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social sobre la gestió i control dels processos per incapacitat temporal, que va entrar en vigor l’1 de desembre de 2015.

Els canvis més importants són:

  • El professional mèdic haurà de fer una valoració estimada de la baixa utilitzant com a referència una taula orientativa que té en compte el diagnòstic, el tipus de feina que es fa, l’edat i la limitació de la capacitat funcional de la persona.
  • Les baixes podran ser de quatre tipus i no d’una sola tipologia com fins ara. Així, podran ser de durada molt curta (menys de 5 dies naturals); una baixa curta (entre 5 i 30 dies naturals); mitjana (entre 31 i 60 dies naturals), i llarga (61 dies naturals o més).
  • Desapareixen els comunicats setmanals, que podran ser més espaiats i que comportaran obligatòriament la visita al professional mèdic per continuar de baixa. En els processos de molt curta durada (menys de 5 dies naturals) es podrà emetre la baixa i l’alta en el mateix moment.

 

Més informació: Gencat.cat i Video Salut.

Author Info

AprimariaVSG