Canvi de professional sanitari

El canvi de professional sanitari és un tràmit administratiu, que permet a les persones usuàries canviar de facultatius. Es realitza simultàniament el canvi de professional de medicina de família i el d’infermeria, ja que estan correlacionats.

En condicions normals, el canvi té una durada d’un any, a partir del moment en el que es fa efectiva l’assignació.

Si vostè vol un metge/ssa diferent a l’assignat, pot sol·licitar-ho per escrit i la direcció del centre ho valorarà en funció de la càrrega assistencial de cada facultatiu. Pot descarregar el document de petició de canvi de metge seguint aquest enllaç.

En cas de qualsevol dubte o comentari, es pot dirigir a la unitat d’atenció a l’usuari.