CAP Vallcarca Sant Gervasi - Memòria Pacto Mundial 2014

Avancem en Responsabilitat Social Corporativa

El compromís amb la Responsabilitat Social Corporativa, no només implica la recerca continua de noves formes d’implicació en les necessitats del territori i ser més sostenibles, sinó que també arriba un moment de l’any en el que cal fer recompte i analitzar allò que ja s’ha engegat en aquest camp.

Per això, Atenció Primària Vallcarca Sant Gervasi ha publicat la memòria de seguiment del projecte Global Compact de les Nacions Unides, corresponent a 2014.

Aquesta iniciativa de l’ONU té com a objectiu implementar, en l’activitat diària i en la planificació estratègica de les empreses, els 10 principis de la responsabilitat social corporativa en els àmbits de Drets Humans, normes laborals, medi ambient i lluita contra la corrupció.

La memòria que estudia el progrés d’Atenció Primària Vallcarca Sant Gervasi en l’aplicació d’aquests principis inclou entre d’altres:

  • Carta de renovació del compromís amb aquesta iniciativa.
  • Anàlisi de l’impacte en l’entorn immediat, tant en pacients, com en treballadors, proveïdors i la comunitat per la que es treballa. El medi ambient també compta amb una secció, que detalla quines accions es duen a terme per ser més sostenibles ecològicament.

Consulteu el document complet a la secció Memòria i documents d’interès.

Més informació: Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

Author Info

AprimariaVSG