Apostem per la mobilitat sostenible

El CAP Vallcarca – Sant Gervasi compta des de l’estiu amb una bicicleta elèctrica, per facilitar mobilitat dels professionals que realitzen visites a domicili.

Es tracta d’una aposta basada en el compromís del centre amb la comunitat per la que treballa, ja que la bicicleta és un mitjà de transport ecològic i sostenible.

Així, aquesta prova pilot vol conciliar la necessitat de tenir un mitja de transport per cobrir la totalitat del territori atès i la promoció d’hàbits saludables.

Author Info

AprimariaVSG