Audiometries i fons d'ull

Ampliem l’agenda de cribratge d’oftalmologia i d’audiometries

L’Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi ha ampliat els horaris de cita prèvia per realitzar cribratges d’oftalmologia i d’audiometries.

L’objectiu és augmentar la resolució des de l’atenció primària; ja que d’aquesta manera millorem la proximitat i la immediatesa d’accés a les proves, evitant així desplaçaments als usuaris i reduint les llistes d’espera als especialistes.

Els nostres professionals de medicina de família són els encarregats d’indicar la necessitat de la prova, que realitza el nostre equip d’auxiliars d’infermeria. Els resultats s’adjunten a la història clínica de la persona i són revistats pel seu professional de medicina de referència. En funció dels resultats i en cas de considerar-ho oportú, aquest pot derivar al pacient a l’especialista.

El nostre centre compta amb l’equipament per fer proves bàsiques d’otologia i oftalmologia:  una cabina per realitzar l’audiometria tonal liminal, un retinògraf per explorar el fons d’ull, un tonòmetre per revisar la pressió intraocular i un optotip per mesurar l’agudesa visual.

Més informació: Tingues vista amb la diabetis! Nova càmera amidriàtica al CAP

Author Info

AprimariaVSG