Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi

Administratius de referència

El paper de la unitat d’atenció a l’usuari en la millora de la qualitat assistencial

Més enllà d’atendre-us per donar-vos cita o fer-vos una còpia de la recepta electrònica, el personal administratiu participa en processos de major complexitat. El correcte tractament de les dades sanitàries o diversos tràmits com la llei de dependència, la petició d’històries clíniques o la coordinació amb altres proveïdors de salut com els hospitals són també part de les tasques habituals d’aquests professionals.

Millora de l’accessibilitat i la capacitat resolutiva

La decisió d’involucrar al personal administratiu en l’atenció integral a les persones usuàries forma part d’una aposta del nostre CAP per tractar de millorar l’accessibilitat al sistema i de proporcionar una major capacitat resolutiva al nostre equip. Des del primer contacte amb el personal administratiu, la teva demanda és orientada cap al millor recurs disponible en aquell moment. Alhora, moltes gestions que tradicionalment acabaven a la consulta dels professionals sanitaris, s’agilitzen i es resolen sense necessitat d’una visita presencial.

Per fer-ho, ens agrupem en microequips integrats per professionals de tots els àmbits assistencials, assumint la responsabilitat de l’atenció d’un grup concret de ciutadania. Treballem de manera coordinada per donar la resposta més ràpida i eficient possible. La clàssica unitat bàsica assistencial composta per medicina de família o pediatria i infermeria, ara inclou a una persona de l’àrea administrativa: l’administratiu de referència.

Una atenció integral 
La coordinació de tasques té com a objectiu, doncs, una gestió més eficient de la demanda. I això passa per promoure una major autonomia del col·lectiu administratiu, que alhora assumeix una major responsabilitat en l’atenció directa a les persones usuàries.

El nostre model d’autogestió permet cercar noves fórmules de treballar per millorar l’assistència. En aquest sentit la implicació del personal administratiu és fonamental, pel que estan presents en les diverses comissions de treball, en les trobades d’equip on analitzem oportunitats de millora o en activitats comunitàries.

Article publicat originalment a la Revista FerSalut 94 juliol-agost 2019.

Autors: Dr. Manel Campíñez (metge de família) i Ricardo Cañabate (administratiu)

Author Info

AprimariaVSG