Acceso a la Meva Salut para menores - Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi

Accés a La Meva Salut per a menors

A partir d’avui ja està disponible l’accés a La Meva Salut per a menors.

Què canvia?

Fins ara l’accés estava restringit a majors d’edat. Ara els menors també hi poden accedir.

  • Menors de 16 anys: mares, pares i responsables legals poden demanar l’alta accedir a la plataforma dels seus fills per consultar informació clínica i fer-hi gestions.
  • De 16 a 18 anys: poden demanar l’alta i autoritzar a mares i pares perquè hi accedeixin.

Com demanar l’alta a La Meva Salut?

Cal gestionar-la presencialment al vostre centre d’atenció primària. Documentació que cal aportar:

  • La vostra targeta sanitària individual (TSI) i el vostre DNI o NIE.
  • La TSI de la persona de qui sol·liciteu l’accés
  • El llibre de família o certificat literal de naixement, en el cas dels fills, o la documentació legal original que us acredita com a responsable legal.
  • Disposar d’una adreça de correu electrònic i un número de telèfon mòbil.

En el cas de tenir 16 anys o més i comptar amb certificat digital, no cal demanar l’accés.

A què dona accés?

La Meva Salut és una eina del Departament de Salut on podreu trobar informació clínica, tràmits i serveis, el pla de medicació (recepta electrònica), fer consultes electròniques als vostres professionals de medicina i infermeria, agenda de visites programades i més.

La Meva Salut per a menors - Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi

Més informació: CatSalut, díptic informatiu La Meva Salut

 

Author Info

AprimariaVSG