Transparencia

Transparència

La qualitat del servei i el compromís de Atenció Primària Vallcarca – Sant Gervasi amb la població a la que atenem són dos dels pilars que donen forma, no només a la nostra tasca assistencial, sinó també a la manera en que ens organitzem.

Som una organització dinàmica, que té la voluntat d’innovar contínuament per detectar i donar resposta a les necessitats del territori.

Amb aquesta idea en ment, publiquem en aquest apartat informació relativa a la nostra estructura com a entitat.

 

Apartats:

Organigrama Conveni Laboral Memòria 2015 Contracte Vallcarca Contracte Sant Gervasi