Teatre social

Teatre social

Descripció/ objectiu: Debatre i reflexionar sobre la medicalització de la vida. Reconèixer els propis estereotips i prejudicis respecte als altres, per desconstruir-los. Experimentar el conflictes davant els posicionaments respecte de la medicalització. Vivenciar situacions de la vida que tendim a medicalitzar.

A qui va adreçat: Participants en l’anterior taller de teatre social com a eina de desmedicalització i nous participants majors de 65 anys.

Qui ho imparteix: Cristina Bravo, treballadora social del nostre CAP.

Inici: 9 d’octubre de 2018.

El taller consta de 6 sessions i dues més de teatre fòrum. El teatre fòrum tindrà lloc a dos centres cívics de Barcelona els dies 17 de novembre i 17 de desembre.

Horari: Dimarts de 11 h a 13h.

Ubicació: 4a planta de l’edifici Pedraforca.

Inscripció: Consulteu a la treballadora social del nostre centre, Cristina Bravo.

Author Info

AprimariaVSG