Resultats en salut

Resultats en salut

Plaensa

El Pla d’Enquestes de Satisfacció (PLAENSA) és un projecte del CatSalut per avaluar la qualitat del servei i el grau de satisfacció de la ciutadania amb els diversos serveis sanitaris públics.

En la darrera edició (presentada en 2016), els equips d’atenció primària de Vallcarca i Sant Gervasi van ser els millor valorats pels usuaris de Barcelona ciutat.

En clicar al quadre adjunt, veureu un resum dels resultats, en una comparació de dades de 2006, 2009, 2012 i 2015.

Resultats Plaensa

 

Benchmarking

El benchmarking és un indicador de qualitat que el CatSalut fa servir anualment per avaluar comparativament els equips d’atenció primària i centres de salut mental.

El resum està realitzat amb les dades publicades fins el moment, pel que inclou els anys 2010, 2011, 2012 i 2013. 

Resultats benchmarking