EAP Vallcarca - Sant Gervasi 2017

Condicions laborals

La qualitat del servei i el compromís d’Atenció Primària Vallcarca – Sant Gervasi amb la població que atenem són dos dels pilars que donen forma, no només a la nostra tasca assistencial, sinó també a la manera en què ens organitzem.

Som una entitat dinàmica, que té la voluntat d’innovar contínuament per detectar i donar resposta a les necessitats del territori.

Amb aquesta idea en ment, publiquem en aquest apartat informació relativa a la nostra estructura com a entitat.

 

Conveni

El nostre centre s’adscriu al “II Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut” de 2017.

Conveni Laboral

 

Composició de la plantilla

Desglossem les característiques del nostre equip i les dades d’absentisme laboral de 2017. La nostra plantilla està en la seva majoria formada per dones i pràcticament tots els contractes són de tipus indefinit. El grau d’absentisme laboral és molt baix. Informació actualitzada en febrer de 2018. Propera actualització, març 2019.

 

Gènere

 

 

Composició per estaments

 

 

Mesures de conciliació laboral

Tipus de contracte

Càrrecs

Càrrecs EBA Vallcarca

 

Absentisme laboral

Llegenda del gràfic: ILT Incapacitat laboral temporal   Acct Accidents del treball   Risc d’emb Risc derivats de l’embaràs