Comunicats de confirmació de baixa

Els comunicats de confirmació d’incapacitat temporal (IT) són els documents que garanteixen la continuïtat setmanal de la baixa.

La nova legislació, en vigor a partir del dia 1 de desembre de 2015, modifica la gestió de les baixes mèdiques. Ara, el metge/ssa ha d’estimar la durada de la baixa, tenint en compte el lloc de treball de la persona, així com l’edat, el diagnòstic i les limitacions de les capacitats funcionals. Durant el seguiment de la baixa, la visita mèdica és obligatòria. D’aquesta manera es pot valorar l’estat de salut de la persona, i si està en condicions per fer la seva feina habitual.

 

Comunicats de confirmació de baixa
Cal tenir en compte:

Degut al canvi en el procediment de confirmació de les baixes laborals del Departament de Salut, s’ha modificat el funcionament d’aquesta opció a Canal Pacient:

No és possible demanar comunicats de baixa, ni comunicats de confirmació. Per sol·licitar la baixa és necessari que demani visita amb el seu professional de medicina de família de referència.

El seu metge/ssa l’anirà citant periòdicament per fer el seguiment presencial i generar els comunicats de confirmació oportuns.

Un cop el professional l’hagi visitat, a Canal Pacient trobarà disponible una còpia per a la seva descàrrega.