Carta de compromís RSC - Atenció Primària Vallcarca Sant Gervasi

Carta de compromís

Barcelona, 1 de febrer de 2017

Carta de compromís amb la Responsabilitat Social i el desenvolupament sostenible

 

EBA VALLCARCA S.L.P. entén aquesta responsabilitat des del prisma “manera de pensar i actuar” de l’organització per contribuir a un model de desenvolupament sostenible.

La nostra empresa es va adherir a la xarxa de les Nacions Unides Pacto Mundial amb el compromís de fomentar la responsabilitat social mitjançant la implantació dels 10 principis d’aquesta iniciativa.

Durant aquests anys s’ha aconseguit que equip i direcció siguin conscients d’aquesta responsabilitat per arribar a una societat justa, solidària, respectuosa amb el medi ambient i amb els drets humans.

Fa tres anys que fem la memòria de responsabilitat social dins del marc “Red del Pacto Mundial”, cosa que ens ha permès desenvolupar projectes relacionats amb la millora d’aquests principis bàsics. Hem identificat els nostres grups d’interès i hem treballat per crear estratègies i activitats que permetin la millora i satisfacció d’aquests grups.

 

Els objectius d’enguany són:

  1.  Demanar la certificació EFQM (Model d’Excel·lència i qualitat EFQM).
  2. Avançar en la línia de transparència i comportament ètic.
  3. Medi ambient: incorporar nou sistemes de lluminària en les zones comunes.
  4. Treballadors: oferir un tiquet transport com a millora social.
  5. Pacients/clients:

a) Campanya “Fer esport… fer salut” amb la proposta Més que un CAPorandum est ut sit mens sana in corpore sano”.

b) Crear un grup de teatre com a eina terapèutica no farmacològica.